Tạo Nút Download Với Hiệu Ứng Cực Đẹp Cho Blogspot

Hello xin chào các bạn, lại là mình Nguyễn Phong Pro đây. Có thể bạn đã cực chán với nút download bình thường vì nó chả có hiệu ứng gì cả, vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Mời các bạn theo dõi bài viết!

Tạo nút download với hiệu ứng cực đẹp cho blogspot

Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger ➤ Chủ đề ➤ Chỉnh sửa HTML.

Bước 2: Thêm toàn bộ css dưới đây vào ]]><b:skin><div class="buttons"><button class="btn-hover color-1" onclick="window.open('#')">Download</button></div>
<div class="buttons"><button class="btn-hover color-2" onclick="window.open('#')">Download</button></div>
<div class="buttons"><button class="btn-hover color-3" onclick="window.open('#')">Download</button></div>
<div class="buttons"><button class="btn-hover color-4" onclick="window.open('#')">Download</button></div>
<div class="buttons"><button class="btn-hover color-5" onclick="window.open('#')">Download</button></div>
<div class="buttons"><button class="btn-hover color-6" onclick="window.open('#')">Download</button></div>
<div class="buttons"><button class="btn-hover color-7" onclick="window.open('#')">Download</button></div>
<div class="buttons"><button class="btn-hover color-8" onclick="window.open('#')">Download</button></div>
<div class="buttons"><button class="btn-hover color-9" onclick="window.open('#')">Download</button></div>
<div class="buttons"><button class="btn-hover color-10" onclick="window.open('#')">Download</button></div>
<div class="buttons"><button class="btn-hover color-11" onclick="window.open('#')">Download</button></div>

<style type='text/css'>* {
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
}

.buttons {
margin: 0%;
text-align: center;
}

.btn-hover {
width: 200px;
font-size: 16px;
font-weight: 600;
color: #fff;
cursor: pointer;
margin: 20px;
height: 55px;
text-align:center;
border: none;
background-size: 300% 100%;

border-radius: 50px;
moz-transition: all .4s ease-in-out;
-o-transition: all .4s ease-in-out;
-webkit-transition: all .4s ease-in-out;
transition: all .4s ease-in-out;
}

.btn-hover:hover {
background-position: 100% 0;
moz-transition: all .4s ease-in-out;
-o-transition: all .4s ease-in-out;
-webkit-transition: all .4s ease-in-out;
transition: all .4s ease-in-out;
}

.btn-hover:focus {
outline: none;
}

.btn-hover.color-1 {
background-image: linear-gradient(to right, #25aae1, #40e495, #30dd8a, #2bb673);
box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(49, 196, 190, 0.75);
}
.btn-hover.color-2 {
background-image: linear-gradient(to right, #f5ce62, #e43603, #fa7199, #e85a19);
box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(229, 66, 10, 0.75);
}
.btn-hover.color-3 {
background-image: linear-gradient(to right, #667eea, #764ba2, #6B8DD6, #8E37D7);
box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(116, 79, 168, 0.75);
}
.btn-hover.color-4 {
background-image: linear-gradient(to right, #fc6076, #ff9a44, #ef9d43, #e75516);
box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(252, 104, 110, 0.75);
}
.btn-hover.color-5 {
background-image: linear-gradient(to right, #0ba360, #3cba92, #30dd8a, #2bb673);
box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(23, 168, 108, 0.75);
}
.btn-hover.color-6 {
background-image: linear-gradient(to right, #009245, #FCEE21, #00A8C5, #D9E021);
box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(83, 176, 57, 0.75);
}
.btn-hover.color-7 {
background-image: linear-gradient(to right, #6253e1, #852D91, #A3A1FF, #F24645);
box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(126, 52, 161, 0.75);
}
.btn-hover.color-8 {
background-image: linear-gradient(to right, #29323c, #485563, #2b5876, #4e4376);
box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(45, 54, 65, 0.75);
}
.btn-hover.color-9 {
background-image: linear-gradient(to right, #25aae1, #4481eb, #04befe, #3f86ed);
box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(65, 132, 234, 0.75);
}
.btn-hover.color-10 {
background-image: linear-gradient(to right, #ed6ea0, #ec8c69, #f7186a , #FBB03B);
box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(236, 116, 149, 0.75);
}
.btn-hover.color-11 {
background-image: linear-gradient(to right, #eb3941, #f15e64, #e14e53, #e2373f); box-shadow: 0 5px 15px rgba(242, 97, 103, .4);
}
</style>

Bước 3: Thêm HTML trên vào bài viết trên Blog, và dưới đây là demo.

Nhớ lựa chọn màu phù hợp với sở thích của bạn nhé!

Lời Kết

Trên đây là toàn bộ code nút download mà mình đã chia sẻ. Nếu có vấn đề về khiếu nại hay bản quyền vui lòng comment xuống dưới, chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả.

Copyright © Anh Đức Blog