Share code tuyết rơi trang trí noel cho blog/website

Hi xin chào các bạn, lại là mình Nguyễn Phong Pro đây. Lại một mùa noel nữa sắp đến và lại một năm nữa sắp trôi qua, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn code tuyết rơi để trang trí cho blog/website nhé. Mời các bạn theo dõi bài viết.

Share code tuyết rơi trang trí noel cho blog/website

Các bước thực hiện

Bước 1: Copy toàn bộ code dưới đây.<div class="snowflakes" aria-hidden="true">
<div class="snowflake">❅</div>
<div class="snowflake">❆</div>
<div class="snowflake">❅</div>
<div class="snowflake">❆</div>
<div class="snowflake">❅</div>
<div class="snowflake">❆</div>
<div class="snowflake">❅</div>
<div class="snowflake">❆</div>
<div class="snowflake">❅</div>
<div class="snowflake">❆</div>
<div class="snowflake">❅</div>
<div class="snowflake">❆</div>
</div>

<style>
@-webkit-keyframes snowflakes-fall {
0% {top:-10%}
100% {top:100%}
}
@-webkit-keyframes snowflakes-shake {
0%,100% {-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0)}
50% {-webkit-transform:translateX(80px);transform:translateX(80px)}
}
@keyframes snowflakes-fall {
0% {top:-10%}
100% {top:100%}
}
@keyframes snowflakes-shake {
0%,100%{ transform:translateX(0)}
50% {transform:translateX(80px)}
}
.snowflake {
color: #fff;
font-size: 1em;
font-family: Arial, sans-serif;
text-shadow: 0 0 5px #000;
position:fixed;
top:-10%;
z-index:9999;
-webkit-user-select:none;
-moz-user-select:none;
-ms-user-select:none;
user-select:none;
cursor:default;
-webkit-animation-name:snowflakes-fall,snowflakes-shake;
-webkit-animation-duration:10s,3s;
-webkit-animation-timing-function:linear,ease-in-out;
-webkit-animation-iteration-count:infinite,infinite;
-webkit-animation-play-state:running,running;
animation-name:snowflakes-fall,snowflakes-shake;
animation-duration:10s,3s;
animation-timing-function:linear,ease-in-out;
animation-iteration-count:infinite,infinite;
animation-play-state:running,running;
}
.snowflake:nth-of-type(0){
left:1%;-webkit-animation-delay:0s,0s;animation-delay:0s,0s
}
.snowflake:nth-of-type(1){
left:10%;-webkit-animation-delay:1s,1s;animation-delay:1s,1s
}
.snowflake:nth-of-type(2){
left:20%;-webkit-animation-delay:6s,.5s;animation-delay:6s,.5s
}
.snowflake:nth-of-type(3){
left:30%;-webkit-animation-delay:4s,2s;animation-delay:4s,2s
}
.snowflake:nth-of-type(4){
left:40%;-webkit-animation-delay:2s,2s;animation-delay:2s,2s
}
.snowflake:nth-of-type(5){
left:50%;-webkit-animation-delay:8s,3s;animation-delay:8s,3s
}
.snowflake:nth-of-type(6){
left:60%;-webkit-animation-delay:6s,2s;animation-delay:6s,2s
}
.snowflake:nth-of-type(7){
left:70%;-webkit-animation-delay:2.5s,1s;animation-delay:2.5s,1s
}
.snowflake:nth-of-type(8){
left:80%;-webkit-animation-delay:1s,0s;animation-delay:1s,0s
}
.snowflake:nth-of-type(9){
left:90%;-webkit-animation-delay:3s,1.5s;animation-delay:3s,1.5s
}
.snowflake:nth-of-type(10){
left:25%;-webkit-animation-delay:2s,0s;animation-delay:2s,0s
}
.snowflake:nth-of-type(11){
left:65%;-webkit-animation-delay:4s,2.5s;animation-delay:4s,2.5s
}
</style>

Bước 2:Dán HTML vào thẻ đóng </body> và dán CSS vào ]]><b:skin>

Lưu lại!

Lời Kết

Trên đây là toàn bộ code tuyết rơi trang trí noel mà mình đã chia sẻ. Nếu có vấn đề về khiếu nại hay bản quyền vui lòng comment xuống dưới, chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả.

Copyright © Nguyễn Phong Pro