Bộ Thẻ Meta SEO Dành Cho Blogger Chuẩn Đầy Đủ Mới Nhất 2024

Tối ưu hóa thẻ meta là cách tốt nhất để cung cấp thông tin trang web cho các công cụ tìm kiếm như Google, Bing… Thẻ meta tag seo là một trong những thành phần quan trọng nhất phải được áp dụng trên trang web hoặc blog như là bước tối ưu hóa SEO onpage cơ bản nhất.

Nếu được đơn giản hóa, thẻ meta là một bộ mã HTML được cài đặt trên một trang web hoặc blog được viết trong phần để giúp các công cụ tìm kiếm hoặc phương tiện truyền thông xã hội tìm ra bản tóm tắt đầy đủ nội dung của một trang web.

Bộ Thẻ Meta SEO Dành Cho Blogger Chuẩn Đầy Đủ Mới Nhất 2023

Thẻ Meta là gì?

Thẻ Meta là các đoạn văn bản mô tả nội dung của trang, các thẻ này không xuất hiện trên chính trang mà chỉ xuất hiện trong phần mã nguồn của trang. Về cơ bản chúng giúp cho các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của một trang web, do vậy rất tốt cho SEO.

Thẻ Meta chỉ tồn tại trong HTML được đặt trong phần (<head>) của trang, vì vậy chúng chỉ hiển thị cho các công cụ tìm kiếm hoặc với những người dùng thực sự muốn tìm kiếm chúng. Nếu muốn tìm hiểu về các thẻ Meta trên 1 trang, hãy click chuột phải vào bất kỳ đâu trên trang đó và chọn “View page source” (Xem nguồn trang).

Source Code

Dưới đây là bộ meta các bạn chỉ cần copy và dán vào trong thẻ <head></head> là được, và các bạn sửa lại nội dung meta nhé.

<meta content='width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
<title><data:view.title.escaped/></title>
<link href='//fonts.gstatic.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//dnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.googletagmanager.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//c.disquscdn.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//disqus.com' rel='dns-prefetch'/>
<meta expr:content='&quot;text/html; charset=&quot; + data:blog.encoding' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<b:if cond='data:blog.adultContent'>
<meta content='adult' name='rating'/>
</b:if>
<link expr:href='data:view.url.canonical' rel='canonical'/>
<data:blog.feedLinks/><data:blog.meTag/>
<meta expr:content='data:view.description.escaped' name='description'/>
<b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:href='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='link' rel='image_src'/>
<b:tag cond='data:view.isSingleItem and data:view.featuredImage' expr:href='data:view.featuredImage resizeImage 1600' name='link' rel='image_src'/>
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<meta content='website' property='og:type'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<meta content='article' property='og:type'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems and not data:view.isHomepage'>
<meta content='object' property='og:type'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:view.title.escaped' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.url.canonical' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:view.description.escaped' property='og:description'/>
<meta expr:content='data:blog.title.escaped' property='og:site_name'/>
<b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='meta' property='og:image'/>
<b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='meta' property='twitter:image'/>
<b:if cond='data:view.featuredImage'>
<meta expr:content='data:view.featuredImage resizeImage 1600' property='og:image'/>
<meta expr:content='data:view.featuredImage resizeImage 1600' name='twitter:image'/>
</b:if>
<meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
<meta expr:content='data:view.title.escaped' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:domain'/>
<meta expr:content='data:view.description.escaped' name='twitter:description'/>
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;WebSite&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,&quot;url&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>&quot;,&quot;potentialAction&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;SearchAction&quot;,&quot;target&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>search?q={search_term_string}&quot;,&quot;query-input&quot;:&quot;required name=search_term_string&quot;}}</script>
</b:if>

Lời Kết

Những thay đổi nhỏ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và giúp các công cụ tìm kiếm hiểu trang web của bạn tốt hơn sẽ được cả hai bên đánh giá cao và chắc chắn sẽ có lợi về lâu dài. Nếu các bạn có thắc mắc hay khiếu nại bản quyền thì hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả.

Copyright © Nguyễn Phong Pro