Median UI v1.5 Blogger Template Quang Linh Pro

Median UI v1.5 Blogger Template Quang Linh Pro

ZingNews Responsive Blogger Template

Median UI đảm nhận thiết kế khái niệm của giao diện người dùng kế với khái niệm dashboard UI. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mẫu này trên các blog tin tức. Thiết kế đơn giản nhưng độ dễ đọc cao là một điểm cộng cho mẫu.,..

Chi Tiết Mẫu

class=”button”
href=”https://thaiphong.pro/”
target=”_blank”
> Xem demo (v1.5)
>


 • Tên: Median UI

 • Phiên bản hiện tại: V1.5

 • Layout: Responsive

 • Free Version: Có sẵn

 • Premium Version: Có sẵn

 • Ngày tạo: 10, Sep 2021

Tính Năng Phiên Bản Cao Cấp


 • 100% Responsive Design

 • Google Testing Tool Validator

 • Google Rich Results

 • Custom 404 Page

 • Fast Loading

 • Featured Widgets by (Label, Recent or Random)

 • Boxed Mode

 • Awesome Ajax Mega Menu

 • 3 Sidebar Option (Left / Right / Full)

 • Whatsapp Sharing

 • Blogger, Disqus or Facebook Comments

 • Drop Down Menu

 • Hot Post by (Label, Recent or Random)

 • SEO Optimized

 • Social Sharing

 • Browser Compatibility

 • Remove Footer Copyrights

 • Awesome About Section

 • Post Shortcodes

 • Blogger Template Customize

 • Lifetime Template Updates

PREMIUM VERSION

$0

 • Thanh toán một lần
 • Tập lệnh được mã hóa
 • Loại bỏ Thanh toán ở chân trang
 • Đối với tên miền không giới hạn
 • Cập nhật mẫu trọn đời
 • Hỗ trợ Cao cấp trọn đời

class=”button”
href=”https://drive.google.com/file/d/1W6dGvPn-McgO18B8AYg1Tk76FaosRg-T/view?usp=sharing”
id=”download”
> Download
>

Lời kết

Trên đây là toàn bộ mẫu Median UI 1.5 mà mà đã chia sẻ miễn phí, mong các
bạn không dùng với mục đích thương mại hay rao bán. Nếu có vấn đề về khiếu nại
hay bản quyền vui lòng comment xuống dưới, chúc các bạn một ngày làm việc hiệu
quả.

Copyright ©
Nguyễn Phong Pro