Ngày Quốc Khánh 2/9 Và Ý Nghĩa Lịch Sử

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức
của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ
Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai
sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày Quốc Khánh 2/9 Và Ý Nghĩa Lịch Sử

Ý Nghĩa Ngày Quốc Khánh 2/9

Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9/1945 chính là ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa và ngày nay chính là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2/9 được xem là một cột mốc chói lọi trong hành trình nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta.

Khi Bản Tuyên ngôn được đọc lên, đó chính là văn bản pháp lý khẳng định nước Việt Nam tự do độc lập với toàn thế giới. Ngoài ra vào ngày 2/9 thì các đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài cùng hướng về Việt Nam.

Ngoài ra đây cũng là dịp để mọi người trên đất nước Việt Nam cùng nhớ tới những công lao hy sinh to lớn của các cha ông đi trước. Nhớ lại chặn đường lịch sử gian khổ và hào hùng, từ đó dân ta càng phải tiếp tục xây dựng và bảo vệ tổ quốc phát triển hơn nữa.

Tóm lại, ngày Quốc Khánh 2/9 có ý nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng đối với dân tộc ta. Đây được coi là ngày hội lớn của dân tộc, đánh dấu bước ngoặt lớn và thành công trong lịch sử Việt Nam.

Tên Gọi

Ban đầu, ngày 2 tháng 9 được gọi là “Việt Nam độc lập”, còn ngày 19 tháng 8 là
“Quốc khánh”. Sắc lệnh 22C NV/CC ngày 18 tháng 2 năm 1946 quy định ngày 2
tháng 9 là ngày “Việt Nam độc lập”. Sắc lệnh 141-B ký ngày 26 tháng 7 năm 1946
thì ghi: “Ngày 19 tháng 8 dương lịch, ngày kỷ niệm Cách mạng tháng 8 năm 1945,
từ nay sẽ là ngày Quốc khánh Việt Nam.” Ngày 2 tháng 9 lần đầu được chính thức
gọi là Quốc khánh từ năm 1954.

Nguồn Gốc Ngày Quốc Khánh 2/9

Ngày 2/9 hay còn được gọi là ngày Quốc khánh, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ảnh (VTC News)

Vào 14 giờ ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc
bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước đồng bào cả
nước và toàn dân thế giới, từ ngày đó nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Ra Đời.

Tại Sài Gòn, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng phong trào, bày tỏ quyết tâm ủng hộ
cách mạng và tinh thần yêu nước. Người dân Sài Gòn hòa xuống đường trong một
biển người ngay tại đường ngoài Lê Duẩn phía sau nhà thờ Đức Bà để chào mừng
ngày độc lập của đất nước.


Tham Khảo:

wikipedia.org

backhoaxanh.com

phamvanlinh.xyz